Jumaat, Februari 24, 2012

Sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Yang Ke28

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 23 Februari. - Upacara Perhimpunan Agung Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-28 berlangsung penuh warna-warni dan gilang-gemilang di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien di ibu negara hari ini.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke upacara perhimpunan yang disertai oleh lebih 21,000 peserta perbarisan lalu serta kira-kira 7,700 peserta yang terlibat dalam acara persembahan padang.

Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain.

Keberangkatan tiba Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta kerabat diraja dijunjung oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah, selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari Kebangsaan.

Sejurus keberangkatan, Kebawah DYMM berkenan memeriksa perbarisan kawalan kehormatan yang terdiri dari anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) dan anggota Pasukan Polis Diraja Brunei (PDB).

Perbarisan lalu didahului oleh pembawa bendera kebangsaan Negara Brunei Darussalam berukuran besar diikuti pasukan-pasukan pembawa bendera-bendera Negara Brunei Darussalam berukuran biasa, bendera-bendera logo Hari Kebangsaan, pembaca ikrar, ABDB, PDB, pasukan beruniform, kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan, daerah-daerah, sektor swasta, institusi pengajian tinggi, maktab-maktab, sekolah-sekolah, persatuan-persatuan dan pertubuhan awam.

Upacara diteruskan dengan lafaz ikrar Hari Kebangsaan serta laungan takbir 'Allahuakbar' sebanyak tiga kali dengan disusuli persembahan pertunjukan udara oleh ABDB.

Keberangkatan Kebawah DYMM ke upacara ini setentunya akan menyuntik semangat para peserta yang mengambil bahagian khususnya untuk memperbaharui tekad, menyuburkan nilai-nilai murni dan meningkatkan semangat nasionalisme bagi menuju masa depan yang lebih gemilang.

(Oleh : Bolhassan Haji Abu Bakar, Dk. Vivy Malessa Pg. Ibrahim & Aryentty Haji Ariffin)

Rabu, Ogos 03, 2011

Ciri-Ciri Pelajar Cemerlang

Ciri-ciri pelajar tersebut antara lain adalah seperti berikut:

1. Sentiasa yakin pada potensi diri sendiri untuk boleh menempah kejayaan dalam pendidikan.

2. Bersedia memikul tanggungjawab sebagai seorang pelajar yang menjadi harapan agama, bangsa, negara, keluarga dan masyarakat.

3. Memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pelajaran semasa mengikuti pengajaran guru.

4. Membuat persediaan awal apabila akan menghadapi peperiksaan tidak kira sama ada ujian bulanan, peperiksaan penggal atau peperiksaan UPSR, PMR, SPM dan STPM.

5. Sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi sebarang bentuk ujian atau peperiksaan yang bakal diadakan oleh pihak sekolah (ujian bulanan, peperiksaan penggal) atau oleh pihak kementerian (peperiksaan yang sebenarnya).

6. Menyediakan keperluan peralatan belajar yang mencukupi seperti buku-buku rujukan, buku latihan, alat-alat tulis, nota-nota ringkas dan sebagainya lagi.

7. Menepati waktu belajar yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah seperti datang ke sekolah dalam waktu yang ditetapkan dan pulang hanya setelah dibenarkan. Ini akan melatih pelajar menjadi seorang yang berdisiplin. Apabila sikap disiplin telah tersemai dalam jiwa pelajar, maka mudahlah bagi pelajar untuk mendisiplinkan diri dalam pembelajaran.

8. Mendapatkan bantuan guru atau kawan-kawan sekelas yang lain apabila gagal mengikuti kelas di atas sebab-sebab tertentu. Misalnya apabila pelajar sakit dan tidak dapat hadir ke kelas, pelajar perlulah mendapatkan bantuan kawan-kawan untuk mendapatkan nota-nota pelajaran, atau mendapatkan penerangan guru bagi pelajaran yang telah tertinggal itu.

9. Sentiasa menghormati guru sama ada semasa guru sedang mengajar di dalam kelas atau sewaktu berada di luar kelas. Guru adalah sumber ilmu. Oleh itu sentiasalah menghormati guru yang memberikan kita ilmu.


10. Bersoal-jawab dengan guru untuk memahami pelajaran yang telah diajar. Malah ahli falsafah Yunani yang terkenal bernama Socrates pernah berkata 'carilah ilmu pengetahuan dengan cara bersoal-jawab'.

11. Sering memberi pandangan dan pendapat dalam proses pembelajaran. Ini kerana dengan cara memberikan pandangan, rakan-rakan pelajar dan pelajar sendiri akan semakin memahami pelajaran tersebut. Amalan ini juga dapat melatih dan mengasah daya ketajaman pemikiran pelajar.

12. Sering berbincang dengan rakan-rakan tentang pelajaran yang telah dipelajari. Ini biasanya dilakukan dalam kelas-kelas perbincangan, kelas tambahan atau dalam kumpulan studi. Perbincangan akan memantapkan lagi kefahaman terhadap sesuatu pelajaran.

13. Menyiapkan tugasan yang telah diberi oleh guru sama ada kerja dalam kelas atau kerja rumah, dalam tempoh yang ditetapkan oleh guru berkenaan. Pelajar yang berjaya adalah pelajar yang sering menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru mereka.

14. Mengadakan kumpulan perbincangan (study group) bersama rakan-rakan yang mempunyai visi dan agenda yang sama iaitu kejayaan dalam peperiksaan.

15. Menjadikan perpustakaan sekolah dan perpustakaan yang lain sebagai gedung ilmu pengetahuan untuk dikunjungi dan mendapatkan buku-buku untuk dipinjam.

16. Membaca akhbar atau majalah-majalah akademik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tambahan.

17. Menonton rancangan televisyen yang sesuai untuk mendapatkan pengetahuan seperti Rancangan Pendidikan, Berita dan lain-lain lagi.

18. Mengadakan ujian dan peperiksaan kendiri (sendiri) seperti dibuat dalam peperiksaan sebenarnya, untuk dijadikan sebagai pengukuhan pembelajaran. Pelajar juga perlu menganggapkan ujian dan peperiksaan yang diambil itu adalah ujian dan peperiksaan yang sebenarnya. Jika gagal bererti anda gagal dalam peperiksaan yang sebenar.

19. Menyediakan jadual waktu untuk merancang pembelajaran pelajar di luar sekolah. Minta nasihat guru atau abang-abang yang berpengalaman untuk mendapatkan corak jadual yang sesuai dan efektif. Jadual ini mestilah dipatuhi.

20. Mengikuti ceramah-ceramah motivasi yang diadakan untuk melahirkan semangat dan keyakinan diri.

21. Mengikuti seminar-seminar peperiksaan yang diadakan bagi memahami teknik-teknik menjawab soalan peperiksaan.

22. Membeli buku-buku rujukan yang sesuai. Ini dapat memantapkan persediaan pelajar. Minta bantuan guru untuk mendapatkan senarai buku-buku rujukan pilihan untuk subjek-subjek tertentu. Ingat pepatah Inggeris, "Don't judge the book by its cover." Buku yang kelihatan cantik menawan tidak semestinya baik. Hanya guru yang lebih memahami kualiti sesuatu buku rujukan.

23. Mengikuti kelas-kelas tuisyen untuk menambahkan lagi pengalaman dan kecekapan pelajar dalam pelajaran.

24. Mengadakan lawatan ke pameran-pameran buku yang diadakan.

25. Menyertai pelbagai aktiviti sekolah secara aktif dalam kokurikulum. Badan yang cergas akan menghasilkan otak yang sihat. Otak yang sihat pla akan melahirkan pemikiran yang lancar.26. Pelajar perlu sanggup menghadapi cabaran luaran yang hebat yang sering cuba mengganggu penumpuan pelajar pada pelajaran atau cuba mengurangkan minat pelajar untuk belajar. Antara cabaran luaran yang dimaksudkan itu adalah hiburan, aktiviti sukan yang berlebihan, amalan suka melepak dan membuang masa dan gangguan kawan-kawan yang suka mengajak pelajar melakukan perkara-perkara yang kurang berfaedah.

27. Menjaga keselamatan diri dengan mengelakkan sebarang bentuk bahaya yang dapat mengancam tubuh fizikal pelajar. Misalnya, jangan bermain dengan api, elektrik atau mercun. Bayangkanlah jika pelajar kehilangan jari tangan kanan dalam kemalangan.

28. Menjaga kesihatan tubuh badan dengan cara menghindari sebarang bentuk penyakit. Jaga keseimbangan makanan. Jangan makan terlalu banyak 'junk-food'. Hindari makan di gerai-gerai yang kotor atau membeli kueh-kueh yang terdedah tanpa ditutup. Jangan berjaga sepanjang malam. Ini boleh menjejaskan kesihatan.

29. Menjaga dan mengawal pemakanan dengan memakan makanan yang seimbang. Ini akan menjamin kesihatan badan yang baik dan otak yang dapat berfikir dengan lebih lancar. Pilih jenis makanan yang sesuai untuk minda dan kesihatan tubuh badan.

30. Jangan segan untuk menimba pengalaman daripada pelajar-pelajar yang telah berjaya dalam peperiksaan. Jadikan abang-abang dan kakak-kakak yang telah berjaya itu sebagai model atau contoh pelajar cemerlang. Perhatikan ciri dedikasi dan disiplin mereka dalam menghadapi peperiksaan. Pengalaman mereka yang telah berjaya itu sungguh berharga untuk pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan.

31. Bagi pelajar Islam, tunaikan sembahyang lima waktu seperti mana yang telah disyariatkan oleh agama. Bagi pelajar bukan Islam yang lain, lakukan amalan ibadat agama masing-masing.

32. Sentiasa berdoa dan mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Aspek kerohanian ini juga sama penting dengan aspek jasmani dan minda pelajar.

33. Berserah diri kepada Tuhan dan tidak putus asa jika gagal. Apabila menghadapi kegagalan, berusahalah lagi dengan menjadikan kegagalan itu sebagai iktibar dan panduan untuk lebih berjaya. Jadikan semua bentuk kegagalan sebagai pengukuh diri untuk mencari kejayaan yang lebih cemerlang.

http://norish77.blogspot.com/2010/01/ciri2-pelajar-cemerlang.html

Tips Menghadapi Peperiksaan

1. Semak jadual
Menyemak jadual peperiksaan penting bagi menentukan masa cukup untuk belajar, khususnya pada saat-saat akhir ini. Latihan mesti diteruskan mengikut kertas peperiksaan yang akhir diduduki terlebih dulu. Ini kerana apabila tiba hari peperiksaan, calon akan belajar subjek yang akan diuji pada hari pertama peperiksaan.
Jika melakukan demikian, bermakna anda telah membuat persiapan yang menyeluruh dan tidak ada subjek tertinggal atau tidak dipelajari.

2. Kunci peperiksaan
Apakah kunci kepada peperiksaan? Peperiksaan menuntut calon membuat banyak latihan dan ulang kaji bagi mengingati pelajaran lalu, selain mengelak diri daripada lupa fakta ketika menjawab soalan.
Oleh itu, anda jangan jemu untuk terus membuat ulang kaji, terutama menggunakan kertas peperiksaan tahun terdahulu atau soalan seiras. Langkah itu akan membiasakan anda dengan soalan standard, di samping membolehkan ingatan anda kekal dan berpanjangan.

3. Tentukan keutamaan
Belajar pada saat-saat akhir juga perlu mengutamakan mata pelajaran atau kemahiran yang masih belum atau kurang dikuasai. dalam hal ini, jangan sekali-kali belajar subjek yang anda sukai saja, sebaliknya merangkumi semua.
Ini kerana setiap peperiksaan akan membabitkan semua subjek dipelajari di sekolah, bukannya berdasarkan minat seseorang calon.

4. Banyak mengingat dan membuat kaitan
Mengingat adalah satu perkara penting yang mesti dilakukan calon dalam menghadapi peperiksaan. Pelbagai cara boleh anda digunakan untuk mengingat, antaranya belajar berulang kali mengenai sesuatu kemahiran.
Apa-apa pun cara digunakan, terpulang kepada anda, asalkan ia dapat membantu mengingat dan membuat kaitan apabila diperlukan.

5. Merancang persiapan peperiksaan
Ada tiga perkara yang mesti diamalkan calon bagi menentukan kejayaan cemerlang dalam peperiksaan.
a. Pertama, sebelum peperiksaan khususnya dalam tempoh beberapa minggu ini, kuat dan tingkatkan usaha serta semangat dengan belajar secara berterusan.
Selain di sekolah dan rumah, anda seharusnya mengambil peluang memanfaatkan masa yang ada, tidak kira di mana saja berada dengan membaca nota ringkas yang disediakan sebelum ini. Ini akan membantu anda mengingati semula apa yang telah dipelajari.
Dalam pada itu, kesihatan diri jangan diabaikan. Walaupun bersemangat untuk menduduki peperiksaan, janganlah keterlaluan hingga lupa makan dan minum. Ini kerana keadaan itu boleh menyebabkan anda jatuh sakit.
Tidur hendaklah mencukupi supaya anda sentiasa selesa dan dapat memberi tumpuan terhadap pelajaran sama ada ketika di sekolah mahupun sewaktu belajar sendiri di rumah. Kesihatan tubuh badan yang baik amat perlu, apatah lagi akan menduduki peperiksaan.
Buat seketika, lupakan dulu perkara-perkara lain yang anda minat, sebaliknya manfaat masa yang ada dengan mengulang kaji pelajaran. Ini kerana semua perkara itu boleh dilakukan kemudian berbanding peperiksaan yang kata orang sekali seumur hidup. Jangan lepaskan peluang keemasan itu.
Begitu juga dengan pengambilan makanan, seharusnya ia seimbang. Dalam masa beberapa hari ini juga, anda seharusnya makan makanan yang berzat dan boleh membantu mengembang dan mencergaskan minda anda.
Setelah segala persiapan diri sudah dilakukan, anda perlu pastikan keperluan peperiksaan yang lain tidak dilupakan, antaranya peralatan menulis khususnya pensel 2B, pemadam dan penajam pensel, jika tidak sediakan beberapa batang pensel. Pastikan peralatan ini disediakan lebih awal dan tidak lupa dibawa pada hari peperiksaan.
Sebaiknya tidurlah lebih awal pada malam hari peperiksaan. Langkah itu perlu supaya anda berasa segar dan dapat menghadapi kertas peperiksaan dengan tenang tanpa sebarang masalah.
b. Kedua, pada hari peperiksaan. Bangun dan pergi ke sekolah atau dewan peperiksaan lebih awal, bagaimanapun pastikan anda bersarapan terlebih dulu. Jika anda bangun lewat, bukan saja tidak sempat bersarapan, malah akan tergesa-gesa ke sekolah.
Ingat, perbuatan tergesa-gesa menjanjikan pelbagai masalah, antaranya membuatkan anda panik lalu tidak dapat menumpukan terhadap peperiksaan.
Sebelum itu, jangan lupa bersalaman dengan ibu bapa dan minta mereka mendoakan kita dapat menjawab soalan dengan jayanya.
Ketika berada dalam dewan peperiksaan, anda hendaklah dalam keadaan tenang dan anggaplah peperiksaan itu sebagai perkara biasa. Untuk menenangkan diri jika menggelabah, anda tariklah nafas panjang-panjang. Langkah itu membantu jantung anda mendapat bekalan oksigen yang mencukupi, sekali gus menghilangkan rasa gugup dan bimbang.
Apabila menjawab soalan, sekali lagi anda perlu tenang. Setelah diberi kebenaran oleh pengawas peperiksaan, jawablah soalan yang anda fikir mudah dulu. Jangan guna masa terlalu banyak untuk menjawab soalan sukar itu, sebaliknya terus selesaikan soalan lebih mudah. Soalan susah yang ditinggalkan sementara itu jangan diabaikan, tetapi dibuat kemudian.
Jika menjawab soalan objektif, ketelitian amat perlu. Menentukan pilihan jawapan yang tepat amat penting. Pastikan jawapan yang kita pilih dalam kertas soalan sama dengan huruf pada kertas jawapan. Seandainya tersalah tanda, padamkan betul-betul sehingga hilang tanda hitam pensel
Walaupun sudah yakin jawapan yang diberi, baik bagi soalan objektif mahupun subjektif, semakan sebelum kertas jawapan diserah kepada pengawas peperiksaan adalah perlu dalam memastikan semuanya betul dan sudah dijawab. Oleh itu, peruntukkan sedikit masa untuk tujuan semakan terakhir.
Pembahagian masa yang betul amat perlu ketika menjawab soalan. Gunakan masa yang diperuntukkan dengan berkesan. Jangan sekali-kali alpa atau khayal sewaktu menjawab kerana langkah itu akan merugikan anda.
c. Ketiga, selepas peperiksaan. Setelah menduduki sesuatu kertas peperiksaan, anda tidak digalakkan berbincang dulu dengan rakan atau sesiapa mengenainya. Ini perlu bagi mengelakkan perasaan kecewa jika didapati jawapan anda terpesong atau salah.
Jika ini berlaku, anda mungkin hilang semangat atau fikiran terganggu ketika menjawab kertas soalan berikutnya. Sebaiknya, bincang kertas soalan itu setelah peperiksaan berakhir.
Langkah terbaik, beri tumpuan penuh untuk menjawab soalan, bukannya menyemak jawapan.

6. Elakkan terbabit dengan situasi yang boleh mengganggu perasaan
Menjelang peperiksaan, pelbagai dugaan mungkin dihadapi. Oleh itu, anda seharusnya sentiasa bersedia menghadapi apa saja dugaan yang boleh mengganggu perasaan. Selepas menunaikan solat lima waktu, berdoalah supaya Allah SWT tenangkan perasaan dan dapat fokuskan tumpuan terhadap peperiksaan.

7. Berdoa dan bertawakal
Sering kali kita was-was ataupun tidak yakin dengan apa yang dilakukan. Dalam hal peperiksaan, anda tidak seharusnya kurang yakin dengan kemampuan diri jika sudah membuat persiapan rapi sejak awal lagi. Sepatutnya kita berdoa dan tawakal kepada Allah SWT kerana usaha itu adalah senjata terakhir bukan saja untuk membina keyakinan diri, malah mencapai kejayaan.
Itulah di antara tip-tip yang boleh digunakan oleh pelajar sebagai panduan persedian dan meghadapi peperiksaan tidak lama lagi. Di harap dengan panduan tip-tip di atas, pelajar-pelajar akan berkeyakinan dan membuat persiapan yang cukup untuk menghadapi ujian itu nanti.

http://norish77.blogspot.com/2010/01/tips-menghadapi-peperiksaan.html

Isnin, Julai 11, 2011

Artikel: SEKOLAH RENDAH PENGKALAN BATU
KTM
&
Lawatan ke Pameran Rumah Puak-puak Asli Brunei
SR Panglima Barudin Limau Manis

Artikel: SEKOLAH RENDAHKASATPertandingan Sempena Sambutan Hari Kebangsaan Ke-27


Pelbagai aktiviti pertandingan juga dijalankan sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke 27, tahun 2011 mengikut kategori kelas masing-masing.

Artikel: SEKOLAH RENDAHJERUDONG
Isnin, 23 Mei 2011- Sekolah Rendah Jerudong, Brunei IV, telah menjemput seorang penceramah undangan dari Bahagian Kaunseling dan Kerjaya sebagai acara tahunan sekolah untuk sesi motivasi murid-murid Tahun 6. Alhamdulilah, Cikgu Ali Yusry telah berkesudian untuk memenuhi undangan tersebut dan beliau telah memberikan ceramah motivasi bagi dua sesi. Sesi pertama ceramah ialah motivasi dan persediaan menghadapi peperiksaan untuk murid-murid Tahun 6. Murid-murid ditekankan mengenai kepentingan memberikan fokus dalam pelajaran. Penceramah juga ada mengongsikan doa-doa pilihan untuk diamalkan oleh murid-murid agar mudah menerima pelajaran, tidak mudah lupa dan sebagainya. Sesi kedua ceramah pula dikhaskan untuk para ibubapa murid-murid Tahun 6. Ceramah bagi ibubapa berkisar tentang keterbukaan dalam perhubungan ibubapa dengan anak demi mendalami masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh anak-anak. Pihak sekolah berharap agar murid-murid dan ibubapa mereka akan menerima dan menggunapakai segala ilmu yang telah dikongsikan oleh penceramah undangan.

DISEDIAKAN OLEH: GURU BIMBINGAN SEKOLAH RENDAH JERUDONG

Ahad, Julai 10, 2011

Artikel: SEKOLAH RENDAH NAR MENUNGGOL


Pelancaran PBS SR NAR MenunggolPelancaran Perkhidmatan Bimbingan Sekolah (PBS) SR NAR Menunggol diadakan pada 19-2-2011 di Bilik Sumber. Tujuan diadakan untuk memperkenalkan kepada semua warga guru mengenai PBS.

Pelancaran dirasmikan oleh Cikgu Pg Hj Mohd Zulkarnain Pg Hj. Ahmad, pembantu guru besar. Diikuti dengan sesi suai kenal daripada semua guru. Guru Bimbingan memperkenalkan kepada semua guru mengenai tugasan sebagai guru bimbingan.


DISEDIAKAN OLEH: GURU BIMBINGAN SEKOLAH RENDAH NAR MENUNGGOL

Artikel: SEKOLAH RENDAH MULAUT


Ceramah Bagaimana Untuk Memotivasikan Anak Menjelang Peperiksaan Bagi Ibubapa/Penjaga Murid Tahun 6Pada 25hb Mei 2011, Rabu, Guru Bimbingan Sekolah dan pihak Pentadbiran Sekolah Rendah Mulaut telah mengundang Cikgu Pg Hamiosmera bin Pg Hj Othman, Kaunselor Sepenuh Masa yang bertugas di Sekolah Rendah Sengkurong, untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk “Bagaimana Memotivasikan Anak Awda Menjelang PSR” bagi para ibu bapa/penjaga murid Tahun 6. Sebelum sesi ceramah dimulakan, pihak pentadbiran sekolah mengambil kesempatan membuat penerangan mengenai matapelajaran PSR bagi SPN 21 serta pencapaian Tahun 6 Penggal I. Ceramah juga diselitkan dengan beberapa kesilapan ibubapa dalam berusaha meninggikan pencapaian pembelajaran anak mereka. Dari sini para ibubapa diberi beberapa tips mengenai pembelajaran berkesan yang sering dibuat oleh mereka yang berjaya di antaranya menggalakkan ibubapa untuk menyiapkan anak-anak mereka agar sentiasa bersedia awal dan mempunyai jadual belajar yang teratur di samping member perhatian dalam ulangkaji anak-anak mereka.
Cikgu Pg Hamiosmera juga mengambil kesempatan untuk membuka ‘minda’ para ibu bapa akan beberapa kes yang melibatkan murid di peringkat rendah. Sebelum sesi ceramah ditamatkan, ada beberapa wakil hadirin, mengajukan soalan-soalan yang berhubungkait dengan pembelajaran anak masing-masing. Diharap dengan ceramah yang diadakan ini akan dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh para ibu bapa serta penjaga yang hadir pada pagi tersebut.

DISEDIAKAN OLEH: GURU BIMBINGAN SEKOLAH RENDAH MULAUT

Artikel: SEKOLAH RENDAH LUMAPAS

Ceramah Motivasi Untuk Murid-Muird Tahun 6 Yang Akan Menghadapi Peperiksaan PSR
7HB MEI 2011,SEKOLAH RENDAH LUMAPAS. Bahagian Kaunseling dan Bimbingan sekolah telah bekerjasama dengan guru-guru yang mengajar tahun 6 bagi mengungkayahkan ceramah motivasi untuk murid-murid tahun 6 yang akan menghadapi peperiksaan PSR. Ceramah ini adalah satu daripada inisiatif pihak sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan semangat dan keyakinan murid-murid untuk menghadapi peperiksaan yang akan diadakan pada awal bulan Oktober nanti.

Pada hari tersebut, ceramah telah disampaikan oleh Cikgu Haji Shahdani bin Haji Asmat, Pegawai Kaunseling dari Jabatan Bimbingan, Kaunseling dan Kerjaya. Jabatan Sekolah-Sekolah Rendah, Kementerian Pendidikan. Ceramah yang dibawakan bertajuk ‘Ke Arah Kecemerlangan Menuju Puncak’.

Seramai 67 orang pelajar-pelajar dari tahun 6 telah berpeluang untuk mendengarkan ceramah tersebut. Sepanjang ceramah diadakan, murid-murid memberikan respond dan tindak balas yang positif dan memberangsangkan.

DISEDIAKAN OLEH: GURU BIMBINGAN SEKOLAH RENDAH LUMAPAS

Artikel: SEKOLAH RENDAH AHMY KATIMAHAR

“Young Mahar Entrepreneurship 2011”
Keusahawan Muda Mahar 2011Pelancaran Keusahawanan Muda MAHAR 2011 telah berlangsung pada hari Sabtu, 4 Jun 2011 dan dirasmikan oleh Pemangku Pengarah Perkembangan Kurikulum, Haji Abdul Rahman Haji Nawi. Hari Keusahawan Muda MAHAR 2011 ini telah berlangsung selama dua hari dan mendapat sambutan daripada ahli keluaraga warga Sekolah Rendah Awang Haji Mohd. Yusof Katimahar dan warga setempat. Barang-barang yang dijual adalah daripada hasil kerja murid-murid, guru-guru dan juga ibu bapa serta penjaga murid di sekolah ini. Tujuan utama Hari Keusahawanan ini adalah untuk mendidik murid-murid menceburi bidang keusahawanan sejajar dengan Sistem Pendidikan Negara Abad ke 21 untuk mendedahkah bidang keusahawanan kepada setiap peringkat umur sesuai dengan moto yang dipilih iaitu “Usahawan Muda Bakal Usahawan Masa Depan”.

DISEDIAKAN OLEH: GURU-GURU BIMBINGAN SEKOLAH RENDAH HJ MOHD YUSOF KATIMAHAR

Artikel: SEKOLAH RENDAH BENGKURONGCeramah Mengenai Komunikasi Berkesan Dalam Suatu Institusi

Pada 10 Mac 2011, jam 2.15 ptg hari Khamis, Sekolah Rendah Bengkurong telah menjemput Cikgu Ali Yusri Bin Hj Ghafar untuk menyampaikan sebuah ceramah bagi Guru Besar, Penolong Guru Besar, Guru-guru dan kakitangan sekolah mengenai komunikasi berkesan dalam suatu institusi. Ceramah tersebut adalah bertujuan untuk meningkatkan mutu pergaulan di dalam suatu institusi. Di dalam ceramah tersebut, beliau menyentuh mengenai cara pergaulan yang berkesan dalam suatu institusi termasuklah sifat bekerjasama, tidak camah mata dan tolong menolong. Para guru dan kakitangan yang hadir sangat terhibur dengan ceramah yang telah disampaikan. Oleh kerana kesuntukan masa dan beliau perlu menyelesaikan hal lain, ceramah terpaksa dihentikan dan akan di sambung pada ceramah yang akan datang yang akan di adakan pada waktu dan hari yang akan ditetapkan nanti.

DISEDIAKAN OLEH: GURU BIMBINGAN SEKOLAH RENDAH BENGKURONG

Artikel: SEKOLAH RENDAH SENGKURONG

Lawatan Ke Sekolah Sukan

Seramai 120 orang murid dari Sekolah Rendah Sengkurong telah membuat lawatan ke Sekolah Sukan di Berakas. Rombongan yang diketuai oleh Kaunselor Sekolah berkenaan, Cikgu Pg Hamiosmera bertujuan untuk memberikan motivasi dan semangat kepada murid-murid tahun 6 sebelum mereka menghadapi peperiksaan Penilaian Sekolah Rendah (PSR) dalam bulan Oktober nanti di samping dapat mengetahui secara dekat tentang struktur sekolah serta syarat-syarat kemasukan ke sekolah tersebut. Pada awal lawatan, murid-murid telah diberi penerangan ringkas oleh Pengetua Akademik, Cikgu Norilham bin Hj Sani. Selepas itu murid-murid berpeluang dibawa kebeberapa tempat menarik minat murid seperti gelanggang futsal, badminton, sepak takraw, golf dan gymnasium. Bukan itu sahaja murid-murid telah dibawa ke sebuah bilik diberi nama Hilmas di mana dalam bilik ini terdapat beberapa buah mesin yang moden dan canggih dalam mengukur sejauh mana prestasi kekuatan mental, stamina dan fizikal para pelajar.


Murid-murid mendapat maklumat mengenai gymnasium yang menampung gelanggang silat, sepak takraw dan juga badminton.


Murid-murid juga dibawa ke sebuah bilik di mana para pelajar di sekolah berkenaan menguji kekuatan fizikal, stamina dan mental mereka.


Salah seorang tenaga pelajar menerangkan keunikkan ‘Bilik Hilmas’ di mana bilik ini terdapat beberapa buah mesin penguji stamina yang canggih dan moden.

DISEDIAKAN OLEH: KAUNSELOR DAN GURU-GURU BIMBINGAN SEKOLAH RENDAH SENGKURONG